Zakres działalności

Biuro ARDUKT Inżynieria Transportowa funkcjonuje od 2003 roku. Zajmujemy się przede wszystkim tematami z zakresu drogowej inżynierii transportowej, planowaniem i projektowaniem sieci drogowych, jak również analizami i oceną warunków ruchu oraz problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasza działalność obejmuje także analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych.

Wśród najważniejszych rodzajów opracowań, które oferujemy, wymienić należy:

 • drogowe projekty koncepcyjne i budowlane,
 • koncepcje obsługi transportowej,
 • prognozy ruchu drogowego,
 • analizy wpływu inwestycji na istniejący układ uliczny,
 • koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu,
 • programy funkcjonalno - użytkowe związane z inwestycjami drogowymi,
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • pomiary i analizy ruchu drogowego,
 • obliczenia przepustowości i oceny warunków ruchu,
 • projekty organizacji ruchu, organizacji parkowania, uspokojenia ruchu,
 • programy poprawy warunków ruchu - propozycje usprawnień doraźnych i docelowych,
 • analizy zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej,
 • analizy nośności i trwałości konstrukcji drogowych,
 • oceny zasadności zastosowania ograniczenia masy lub ciężarów osi pojazdów,
 • projekty indywidualnych konstrukcji nawierzchni,
 • projekty na rzecz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • projekty budowlane i wykonawcze (w ograniczonym zakresie),
 • inwentaryzacje fotograficzne, w tym zdjęcia lotnicze.
Doświadczenie Biura ARDUKT bazuje na blisko trzystu opracowaniach, o szerokim zakresie objętości, zrealizowanych od końca 2003 roku.