Klienci

Biuro ARDUKT w okresie dotychczasowej działalności wykonywało prace na zlecenie podmiotów publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, do grona których zaliczyć można między innymi zarządców drogowych, pracownie architektoniczne i drogowe oraz inwestorów indywidualnych z terenu całego kraju.

Z naszych usług skorzystały dotychczas między innymi: 

1) pracownie i biura:

2) Urzędy i spółdzielnie:

3) Przedsiębiorstwa i inwestorzy prywatni: